kolmapäev, 4. oktoober 2017

EV 100 projekt "Kunst raamatukokku Raplamaal" kutsub!

Raplamaa rahvaraamatukogude algatusel käivitub EV 100 raames projekt "Kunst raamatukokku Raplamaal".
Kutsume noori vanuses (14-26 eluaastat) eksponeerima oma loomingut. Sobivad joonistus, maal, puutöö, keraamika, sepised, skulptuur ja veel palju muud. Oodatud on nii isiku-  kui ühisnäitused.


Näitus on kingitus Eestile!

Ela õppimise tarvis, õpi elamise tarvis!


 Andras 

 Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon  loob eeldusi elukestvaks õppeks.

Rajaleidja 

Rajaleidja keskus pakub karjääri- ja õppenõustamisteenuseid kuni 26-aastastele noortele ning tuge õpetajatele, lastevanematele ja haridusametnikele.

Eesti Töötukassa 

Eesti Töötukassa toetab nende töötajate õppimist, kes vajavad töötamise jätkamiseks tuge väheste või vananenud oskuste  või terviseprobleemide tõttu.

Rapla Täiskasvanute Gümnaasium

Kool, kus saab jätkata poolelijäänud haridusteed.

 

Koduloolisele kirjandusele lisandus.....

 .....paikkonna kultuurilooline raamat, mis  kajastab kohaliku  koorimuusika  ajalugu 1927ndast aastast. Raamatu saateosas kirjutab koori di...