kolmapäev, 4. oktoober 2017

EV 100 projekt "Kunst raamatukokku Raplamaal" kutsub!

Raplamaa rahvaraamatukogude algatusel käivitub EV 100 raames projekt "Kunst raamatukokku Raplamaal".
Kutsume noori vanuses (14-26 eluaastat) eksponeerima oma loomingut. Sobivad joonistus, maal, puutöö, keraamika, sepised, skulptuur ja veel palju muud. Oodatud on nii isiku-  kui ühisnäitused.


Näitus on kingitus Eestile!

Ela õppimise tarvis, õpi elamise tarvis!


 Andras 

 Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon  loob eeldusi elukestvaks õppeks.

Rajaleidja 

Rajaleidja keskus pakub karjääri- ja õppenõustamisteenuseid kuni 26-aastastele noortele ning tuge õpetajatele, lastevanematele ja haridusametnikele.

Eesti Töötukassa 

Eesti Töötukassa toetab nende töötajate õppimist, kes vajavad töötamise jätkamiseks tuge väheste või vananenud oskuste  või terviseprobleemide tõttu.

Rapla Täiskasvanute Gümnaasium

Kool, kus saab jätkata poolelijäänud haridusteed.

 

Külast külla!

Wikimedia Eesti kuulutas välja Vikipeedia pildikogumiskampaania „Külast külla", mis kestab kuni 31. augustini 2024. Kampaania käigu...